PhDr. Vítězslav Sommer, PhD.

Institute for Contemporary History , http://www.usd.cas.cz/cs/pracovnici/sommer-vitezslav

sommer@usd.cas.cz

Research focus:

• 20th century Czech and Czechoslovak history
• History of communism
• Theory and methodology of historiography; history of historiography
• History of social sciences
• History of expertise in state socialism

Research experience and qualification:

• Since January 2015: Institute for Contemporary History of the Academy of Sciences of the Czech
Republic, Research Fellow – head of the research project The Road to Technocratic Socialism:
Concepts of Governance in Czechoslovakia (1953–1975)
• January 2013 – December 2014: Sciences Po, Centre d´études européennes, Paris, Junior
Researcher (Postdoctoral position)
• 2010 – 2012: Masaryk Institute and Archive of the Academy of Sciences ASCR public research
institute, Prague, Research Fellow
• 2009 and 2011: Sheffield Hallam University, Great Britain, Research Assistent to Dr. Kevin
McDermott in the Czech Republic
• 2008 – 2012: Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Prague, Researcher
• 2007 – 2008: Czech Interior Ministry Department Security Units Archive, Prague, Researcher
• 2006 – 2007: Office for the Documentation and Investigation of the Crimes of Communism,
Prague, Researcher
• 2003 – 2007: o. s. STRED – Středoevropský dialog (Central European Dialogue NGO),
Coordinator for Czech Republic
• 2003 – 2007: Czech Radio and Post Bellum Civic Society, “Voices of Heroes“– collection and
archiving of the testimonies of Second World War veterans
• 2000 – 2003: Charles University Faculty of Arts Institute of Czech Studies, Student research
assistant

Management and Organization in State Socialism

Monographs:

Angažované dějepisectví: Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem, 1950–1970. [Engaged Historiography: Party Historiography between Stalinism and Reform Communism, 1950–1970] Nakladatelství Lidové noviny – FF UK, Prague 2011.

DEVÁTÁ, Markéta – OLŠÁKOVÁ, Doubravka – DINUŠ, Peter – SOMMER, Vítězslav:
Vědní koncepce KSČ a její institucionalizace po roce 1948. [Science Policy of the Communist Party of Czechoslovakia and its Institutionalization after 1948] ÚSD AV ČR, Prague 2010 (chapter: Historiografie jako součást politiky: Zakladatelské období stranického dějepisectví v Československu, 1950-1955 [Historiography as a Part of Politics: The Beginning of Party Historiography in Czechoslovakia, 1950–55], pp. 97-157).

BÁRTA, Milan – CVRČEK, Lukáš – KOŠICKÝ, Patrik – SOMMER, Vítězslav: Victims of the Occupation: The Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia: 21 August – 31 December 1968. Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Prague 2009

BÁRTA, Milan – CVRČEK, Lukáš – KOŠICKÝ, Patrik – SOMMER, Vítězslav: Oběti okupace, Československo 21. 8. – 31. 12. 1968 [Victims of the Occupation: The Warsaw Pact Invasion of Czechoslovakia: 21 August – 31 December 1968]. Institute for the Study of Totalitarian Regimes, Prague 2008.

Others:

Scientists of the World, Unite!: Radovan Richta’s Theory of Scientific and Technological Revolution”. In: ARONOVA, Elena – TURCHETTI, Simone (eds.), Paradigms Defected: Politics and Contexts of Science Studies during the Cold War and Beyond, Palgrave Macmillan, Basingstoke, forthcoming 2015/2016.

Forecasting the Post-Socialist Future: Prognostika in Late Socialist Czechoslovakia, 1970–1989. In: ANDERSSON, Jenny – RINDZEVICIUTE, Egle (eds.), The Struggle for the Long-Term in Transnational Science and Politics: Forging the Future, Routledge, London and New York 2015, pp. 144–168.

The ‘Club of Politically Engaged Conformists’? The Communist Party of Czechoslovakia, Popular Opinion, and the Crisis of Communism, 1956 , Cold War International History Project Working Paper No. 66, March 2013 (with Kevin McDermott)

Tři fáze stranického dějepisectví padesátých a šedesátých let. [Three Phases of Party Historiography in the 1950s and 1960s] In: JIROUŠEK, Bohumil (ed.): Proměny diskursu české marxistické historiografie. [Transformations of Czech Marxist and Marxist-Leninist Historiography Discourse] University of South Bohemia in České Budějovice, České Budějovice 2008, pp. 271–286.

Mezi doktrínou a realitou. [Between Doctrine and Reality] In: KOURA, Petr - RANDÁK, Jan (eds.): Hrdinství a zbabělost v české politické kultuře 19. a 20. století. [Heroism and Cowardice in Czech Political Culture in 19th and 20th Century] Dokořán, Prague 2008, pp. 201–216.

Kampaň proti pravicovému oportunismu před VII. sjezdem KSČ: Případ Stanislava Budína. [Campaign against Rightist-Opportunism before 7th Party Congress of the Communist Party of Czechoslovakia: The Case of Stanislav Budin] In: KÁRNÍK, Zdeněk - KOPEČEK, Michal (eds.): Bolševismus, komunismus a radikální socialismus v Československu V. [Bolshevism, Communism and Radical Socialism in the Czechoslovakia V.] ÚSD – Dokořán, Prague 2005, pp. 78–111.